17 de Outubro de 2022

Satisfacción co anuncio de crear unha tarifa regulada de gas para comunidades de veciños con calefacción central

Á espera de que se publique o texto definitivo para facer unha valoración rigorosa

Os administradores de fincas colexiados de Galicia - COAFGA - valoran positivamente a creación dunha nova tarifa regulada de gas para comunidades de veciños con caldeiras centrais, anunciada polo Goberno, que limitará a subida trimestral de prezos ata finais de 2023.

Desde o COAFGA sinalan que o seu colectivo profesional levaba traballando desde hai tempo coas administracións públicas para que as comunidades de propietarios con calefacción central deixasen de ser consideradas consumidores industriais para poder gozar da tarifa regulada. Á espera de coñecer en detalle esta proposta para poder valorala en profundidade, consideran que se tiveron en conta as súas peticións.

É importante lembrar que o prezo da tarifa regulada para calefacción individual é de 6 céntimos, e o prezo para a calefacción central de gas foi de 19 céntimos en outubro, 12 céntimos en novembro e a estimación para o primeiro trimestre de 2023 é de 14,2 céntimos. E as estimacións para 2023-2024 é de 16,2 céntimos.  Por tanto, consideran moi importante que a tarifa regulada que se aplique a este tipo de calefaccións, sexa moi similar ou igual á que se aplica actualmente á calefacción individual.

Os administradores de fincas colexiados tamén apreman ao Goberno para que aprobe e publique, canto antes, a nova tarifa aplicada ás calefaccións centrais, dado que a tempada de aceso comeza no próximo mes de novembro.

Redución do gasto enerxético

A pesar da subida da factura da luz e o gas, o Colexio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia - COAFGA – cre que aínda é posible reducir o gasto enerxético nos edificios de vivendas se propietarios e arrendatarios seguen  estas recomendacións.

Convén revisar os ascensores para facelos máis eficientes: cambiando o cadro de manobras; reducindo a potencia contratada (ás veces págase máis do necesario) e, nos edificios con máis dun elevador, asegurarse de que estes están conmutados para que non acuda máis dun á vez.

O ascensor é o aparello que máis incrementa o consumo enerxético nas comunidades de propietarios, por iso é necesario racionalizar o seu uso, ben utilizando as escaleiras sempre que sexa posible (e ademais é beneficioso para a saúde) ou procurando facer menos viaxes. E é que desde o Colexio están a detectar que os veciños son remisos a subir ou baixar acompañados no ascensor, desde que en 2020 establecésense as medidas de prevención do Covid 19.

Neste sentido, desde o COAFGA lembran que se o elevador énchese, pódese reducir o número de viaxes co consecuente aforro enerxético.

Insisten tamén na importancia de realizar illamentos máis eficientes en fachadas e cubertas; como sistemas SATE e fachada ventilada; instalación de luces LED con sensores de presenza; cambio de xanelas por sistemas climalit; cambio de sistema de calefacción, colocación de griferías especiais e revisión de posibles perdas de auga.

Tamén lembran que as vivendas poden facer caso dos seguintes consellos para reducir o gasto:

   Calefacción

 • Mantén a casa a un máximo de 21º no inverno.
 • Apaga a calefacción mentres dormes.
 • Ventila  a casa durante 10 minutos antes de acender radiadores.
 • Coloca válvulas termostáticas e chaves de corte nos radiadores.
 • Se salgues de casa, baixa a temperatura a 15º.
 • Ten sempre a caldeira a punto e aproveita as subvencións para cambiala. Por unha moderna mais eficiente.
 • Purga os radiadores ao iniciar a tempada.
 • Evita cubrir os radiadores.

     Auga quente

 • Usa sistemas de acumulación en lugar de instantáneos.
 • Aisla o depósito acumulador e as tubaxes.
 • Racionaliza o uso e rebaixa a presión da auga quente.
 • Substitúe a bañeira pola ducha. Usa cabezales de baixo consumo.
 • Evita goteos e fugas de auga.
 • Coloca reductores de caudal de auga nas billas.
 • Usa billas reguladoras de temperatura con termostato.

    Iluminación e electricidade

 • Aproveita a iluminación natural.
 • Utiliza cores claras nos interiores.
 • Non deixes luces acesas.
 • Reduce a iluminación ornamental.
 • Mantén limpas as lámpadas.
 • Coloca lámpadas LED.
 • Coloca reguladores de intensidade lumínica.
 • Coloca unha regleta con aceso e apagado para os enchufes de televisións e móbiles e corta a subministración eléctrica cando non uses tales aparellos.

      Refrixeración

 • Asesórache antes de elixir aire acondicionado.
 • A temperatura non debe pasar de 25º.
 • Para evitar a calor, instala toldos, pecha persianas e corre cortinas.
 • Ventila durante a noite cando o aire é máis fresco.
 • Evita que o sol incida sobre os aparellos de refrixeración.
 • Utiliza calores claras que non absorben a luz.

Outras recomendacións:

 • Utiliza o transporte público sempre que poidas.
 • Substitúe coche por bicicleta ou transporte público.
 • Na oficina, aproveita o papel ou fotocopia a dobre cara.
 • Revisa texto en computador antes de imprimir ou non imprimas.
 • Reutiliza sobres para envíos internos.
 • Revisa as persianas de caixa e sela os ocos que filtran aire.
 • Se vas cambiar algúns electrodomésticos, cómprao con etiqueta enerxética clase A.
 • En Vivenda nova esixe certificado enerxético clase A.